Štatistiky

Celkové štatistiky
Odohraných hier: 7005
Počet hráčov: 1832
Napísaných slov: 226306
Nesprávne napísaných slov: 24474
Opravených slov počas písania: 7130
Najaktívnejší hráč: Viliam Lendel
Štatistiky hry
Priemerný počet napísaných slov: 32.45
Priemerný počet chybných slov: 3.51
Priemerný čas na napísanie slova: 1.65 s.
Rozloženie skóre
Napísaných slov
Počet chybných slov
Dĺžky slov