Štatistiky

Celkové štatistiky
Odohraných hier: 7060
Počet hráčov: 1855
Napísaných slov: 228044
Nesprávne napísaných slov: 24667
Opravených slov počas písania: 7184
Najaktívnejší hráč: Viliam Lendel
Štatistiky hry
Priemerný počet napísaných slov: 32.44
Priemerný počet chybných slov: 3.51
Priemerný čas na napísanie slova: 1.65 s.
Rozloženie skóre
Napísaných slov
Počet chybných slov
Dĺžky slov