Info o hre

O hre

Hra „Minútovka“ je jednoduchá strojopisná textová hra vytvorená na Fakulte riadenia a informatiky UNIZA, v ktorej je potrebné do jednej minúty prepísať zvýraznený text presne v rovnakej podobe ako sa zobrazuje, t. j. s veľkými a malými písmenami, s diakritikou a interpunkciou. Cieľom je pritom získať čo najvyššie skóre, t. j. počet bodov za čo najviac správne prepísaných slov. Limitujúcim je pritom čas 1 minúty = 60 sekúnd.

Po skončení hry dostanete informáciu o celkovom skóre, počte správnych a nesprávne prepísaných slov s možnosťou prezrieť si ich. Okrem toho máte možnosť aj voliteľne zapísať svoje skóre do rebríčka Top 100 najlepších hráčov, ak zadáte prezývku (nickname) a stlačíte tlačidlo Uložiť. Navyše tu máte možnosť vyplniť aj veľmi stručný dotazník.

Rebríček najlepších hráčov utriedených od najvyššieho skóre si zobrazíte po kliknutí na odkaz Top 100. Okrem globálneho rebríčka umožňuje stránka zobraziť aj lokálne – skupinové rebríčky. Stačí kliknúť na odkaz Pripojiť do skupinovej hry, kde následne zadáte ľubovoľný názov skupiny (ak neexistuje, vytvorí sa). Ak sa do takejto skupiny pripoja aj vaši kamaráti alebo známi, skóre sa bude ukladať okrem globálneho rebríčka aj do tohto lokálneho sprístupneného cez odkaz Top 100 skupiny.

Ako to funguje?

Slovo, ktoré je potrebné prepísať, sa zobrazuje zvýrazneným tučným písmom, pričom, ak ho prepíšete správne, zobrazí sa zelenou farbou. Ak nesprávne, zobrazí sa červenou farbou. Opraviť napísané slovo je možné len vtedy, keď ho práve prepisujete a nestlačíte pritom medzerník alebo kláves Enter, ktoré vás automaticky presunú na ďalšie slovo.

Texty, ktoré sa v hre zobrazujú, boli získané zo slovenskej Wikipedie na adrese https://dumps.wikimedia.org/. Pre zaujímavosť, hra bola naprogramovaná v jazyku C# pomocou frameworku ASP.NET Core.

Ako sa počíta skóre?

Výsledné skóre sa počíta ako suma všetkých správne prepísaných znakov do jednej minúty, bez počítania stlačenia medzery alebo klávesu Enter. Takže, v prípade správne prepísaného slova, za toto slovo získate toľko bodov, koľko má znakov. Napr. slovo „minútovka“ sa skladá z 9 znakov, ak ho prepíšete správne, získate 9 bodov. V prípade nesprávne napísaného slova sa skóre počíta pomocou Levenshteinovej vzdialenosti. To je metrika pomenovaná po ruskom matematikovi Vladimírovi Levenshteinovi, pomocou ktorej sa dá získať číslo, ktoré vyjadruje minimálny počet úprav jedného slova (pridanie, odobratie alebo zámena znakov), z ktorého chceme získať slovo druhé. Napr. pre slovo „minútovka“, ktoré by niekto mohol chybne prepísať ako „mnutovaka“, sú potrebné 3 úpravy pôvodného slova na chybne prepísané slovo – odobratie znaku i, zámena znaku ú na u, a pridanie znaku a. Výsledné skóre za toto slovo by preto bolo 9 znakov – 3 úpravy = 6 bodov. Ak by bolo potrebných úprav viac ako 9, môžete získať aj záporný počet bodov. Všetky takto získané body sa sčítajú, čím dosiahneme celkové skóre hry. Výsledné skóre je pritom vždy nezáporné. Preto, ak by ste dosiahli celkový záporný počet bodov, celkové skóre bude nula.

Ako a prečo vznikla táto hra?

Hra vznikla hlavne pre potrebu získať údaje o najčastejších preklepoch prepisovaných slovenských slov na počítači. Takéto preklepy môžeme použiť na viaceré výskumné úlohy v oblasti spracovania prirodzeného jazyka a umelej inteligencie.

Naším cieľom je v súčasnosti použiť preklepy na generovanie nesprávnych slov pre učenie umelých neurónových sietí v úlohách ako je automatická oprava slov alebo rekonštrukcia diakritiky. Poslednú menovanú – obnovu diakritiky, i keď ešte nie s využitím umelej inteligencie, je možné vyskúšať aj na adrese http://diakritika.fri.uniza.sk

Aby sme údaje z tejto hry mohli použiť, musíme získať ich dostatočný počet pre štatistické vyhodnotenie. Preto budeme veľmi radi, ak si hru zahráte čo najviac a poviete o nej vašim kamarátom, s ktorými si môžete dať súboj v skupinovej hre. Pomôžete nám tak pri našom výskume a okrem toho dúfame, že sa pomocou tejto hry aj zlepšíte a vytrénujete pre rýchlejšie písanie na klávesnici.

Pre viac informácií nás môžete kontaktovať na e-mailovej adrese ai (at) kst.fri.uniza.sk alebo pomocou kontaktného formulára